Kontakty

Vydavateľ:
MEDIAGE, spol.s.r.o., Meličkovej 22, 841 05 Bratislava

Poštová adresa: P.O.Box 272, 814 99 Bratislava 1

Tel.: + 421 2 5464 3901

www.miaumagazin.sk
www.facebook.com/miau.sk
www.twitter.com/miaumagazin

Riaditeľ vydavateľstva: Milan Brčák, brcak@stonline.sk
Finančný riaditeľ: Alena Janščová, janscova@mediage.sk
Marketingový manažér: Daniela Zámečníková, zamecnikova@mediage.sk

Oddelenie inzercie:
e-mail: mediage@mediage.sk, mobil: + 421 903 406 808

Redakcia:

Šéfredaktor Milan Brčák brcak@stonline.sk

Zástupca šéfredaktora Simonetta Zalová zalova@mediage.sk

Redaktorka Olivia Brčáková olivia@stonline.sk

Redaktorka Gabina Weissová weissova@mediage.sk