Objednávka

    captcha

    Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods.1 a 2 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679: Vyplnením záväznej objednávky predplatného, dobrovoľne súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom MEDIAGE, spol. s r.o., so sídlom H. Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, IČO: 35776,391 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email, telefón a číslo účtu. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretej strane - Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, na účely doručenia magazínu.