Umenie marec 2018

 

Peter Pollág v Danubiane

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti,“ povedal kedysi Pablo Picasso. Tento citát presne sedí k obrazom Petra Pollága. Jeho plátna presahujú rozmer každodennosti, lebo umožňujú snívať – o ďalekých krajinách, o dávnych vekoch i histórii nedávno minulej, o ľuďoch i anjeloch, našich túžbach i vzťahoch, o rodinných príbehoch i spomienkach na detstvo… Čiary bravúrnej kresby koloruje na jeho obrazoch farba, ktorá prináša autorove výtvarné ambície. Silné témy zasa napĺňajú plochy myšlienkami, ktoré z nás spoľahlivo zmyjú aj tú poslednú smietku každodennosti… Samozrejme, je toho ešte oveľa viac, ale lepšie ako hovoriť je vidieť. Obrazy Petra Pollága (1958) od 17. marca do konca júna vystavuje Múzeum moderného umenia Danubiana v Čunove. Výstava má názov Europa Domus Pacis (Európa Dom mieru) a je usporiadaná k životnému jubileu autora. Dominujú na nej prevažne veľkorozmerné obrazy, doplnené výberom z ilustračnej tvorby a biograficko-dokumentačnou časťou. Časť expozície sa venuje cestám autora do krajín iných kultúr. Na fotografii publikujeme detail z triptychu Petra Pollága s názvom Loď (akryl, olej na plátne, 270 x 270 cm 2015).

 

 

Keith Haring vo Viedni

Len málokto vedel zareagovať na pouličnú kultúru New Yorku 80. rokov minulého storočia ako Keith Haring. Inšpirovalo ho umenie graffiti, keď začal maľovať na čierne tabule v newyorskom metre. Neskôr natieral kovové, plastové alebo len nájdené predmety. Vybudoval si svojbytný vizuálny jazyk, okamžite rozpoznateľný a zrozumiteľný po celom svete. Patrí k tomu najvýraznejšiemu, čo newyorská nová vlna priniesla. Ak Warhol pomenoval pop kultúru s iróniou a nadhľadom, Haring ju vyabstrahoval do kryštalických tvarov. Ľuďom sa to páčilo… a páči sa im to dodnes. Priniesol kúzlo ulice a oslobodzujúci úsmev. Nespútaná doba však mala aj svoje obete. Haring patril k prvým známym umelcom, ktorí podľahli AIDS. Mal len 31 rokov, keď odišiel v roku 1990 na umeleckú večnosť. Jeho abstraktné figúrky môžete vidieť na veľkej výstave vo viedenskej Albertine, ktorá potrvá od 16. marca do 24. júna. Na fotografii publikujeme Haringov obraz z roku 1982 (Keith Haring Foundation).

 

 

Milan Paštéka v Oravskej galérii

„Maliarstvo je uchopiteľné, no že by ho komentár urobil zrozumiteľnejším, o tom ma ešte nikto nepresvedčil,“ vyhlásil maliar Milan Paštéka v roku 1997. Slová, ktoré boli akýmsi symbolickým závetom v roku, keď zahynul po tragickej autonehode. Nedávno od nej uplynulo 20 rokov a Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila tomuto skvelému maliarovi výstavu Dimenzia ticha (trvá do 8. apríla). Kurátorka Eva Ľuptáková ju pripravila v disciplínach maľby, kombinovanej techniky, akvarelu, kresby farebnými ceruzami, grafiky a glazovanej pálenej hliny. Vystavené diela pochádzajú z rokov 1955 – 1993. Oravská galéria ako jediná z vystavujúcich galérií zakúpila v roku 1993 kompletný grafický cyklus Medzičas – Unikajúca skutočnosť (16 kusov) a diela Milana Paštéku patria medzi klenoty slovenskej výtvarnej moderny v stálych expozíciách Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Oravskej galérii v dolnokubínskom Župnom dome. Publikujeme olejomaľbu Milana Paštéku s názvom Modré čakanie (1988), pochádzajúca zo zbierky OG.

 

 

Ľudovít Petránsky