Čo to je: SENDVIČOVÁ GENERÁCIA

 

Keď sa žena cíti ako šunka v sendviči

Pojem sendvičová generácia sa do nášho slovníka dostal v posledných desaťročiach a zrejme sa v našom jazyku udomácni nadlho. Je totiž viac než isté, že sa počet jej členov bude neustále rozrastať.

 

Sendvičová generácia zahŕňa ľudí stredného veku – významného obdobia, kedy človek nielen prehodnocuje predošlé etapy svojho života, ale zároveň sa viac zamýšľa nad tým, ako pokračovať, aby v ďalších fázach žil kvalitnejšie a zmysluplnejšie. Mnohí na takéto hlboké rozjímanie nad vlastným životom však nemajú ani poriadne čas, pretože na nich tlačia ich blízki – z jednej strany si ich pozornosť vyžadujú ešte nezaopatrené deti, zatiaľ čo z druhej strany sú bombardovaní požiadavkami starnúcich rodičov.

 

Nová konštelácia rodinnej štruktúry

Kedysi sa vravelo, že ak si vysokoškoláčka nenájde počas štúdia manžela, tak ostane na ocot. To už dávno neplatí. Sobášime sa v zrelšom veku, neskôr zakladáme rodiny. Súčasne sa zvyšuje kvalita lekárskej starostlivosti a zdravotníckych služieb, dožívame sa vyššieho veku, jednoducho povedané: celá spoločnosť starne. A tak pokým stihnú deti vyletieť z rodinného hniezda, treba pozornosť venovať aj rodičom. Hoci sa dnes veľká časť seniorov ešte stále drží a snaží sa žiť aktívne, teda študuje, športuje, cestuje alebo pomáha s vnúčatami, predsa len dosahuje už vek, kedy sa zvyšuje pravdepodobnosť nejakého ochorenia, a tak je namieste častejšia potreba pomoci niekoho z okolia. Koho? No predsa ich detí, a to hlavne – ako to ukazujú štatistiky – dcér, ktoré sa ešte musia starať aj o vlastné deti. Takže sa pomaly, ale isto tieto ženy, ktoré chcú byť dobrými dcérami i dobrými matkami zároveň, začínajú cítiť uviaznuté ako „šunka v sendviči“.

 

Hádanky 2

 

Medzi odlišnými požiadavkami

Pripraviť raňajky, zabaliť desiatu, odviezť potomka na krúžok, nakúpiť, skontrolovať úlohy či uvariť teplú večeru, byť trpezlivá a milujúca – to sú typické každodenné úlohy ženy-matky. Ako dcéra-opatrovateľka popritom rozváža rodičov po lekárskych vyšetreniach, vyzdvihuje lieky, meria tlak, kontroluje hladinu cukru, pomáha s veľkým praním, nákupom a upratovaním, občas niečo navarí, chodí po úradoch – a samozrejme aj v týchto úlohách musí byť trpezlivá a milujúca… Obe generácie, o ktoré sa treba starať, majú totálne odlišné potreby. Žiaden div, že sa žena „sendvička“ často cíti rozpoltená. A to nesmie poľaviť ani v zamestnaní, lebo inak by ju mohli nahradiť mladší kolegovia žraloci. Pritom už sa ocitá v strednom veku a či chce-nechce, čochvíľa sa u nej začne prejavovať prirodzené spomaľovanie. Preto je nielen dôležité napnúť všetky sily, ale naozaj si dopriať čas aj pre seba, neustále si udržiavať dobrú fyzickú kondíciu a dúfať, že aspoň niektoré úkony za nás vykonajú profesionálne opatrovateľky, pokiaľ im štát vytvorí také podmienky, aby všetky neutekali starať sa o starčekov a starenky do susedného Rakúska…

 

 

Ingrid Žalneva

foto Patrik Gubiš